สมัครคาสิโน เล่นบาคาร่าเว็บไหนดี นี่คือขั้นตอนที่ลดลงทีละขั้น

สมัครคาสิโน ไม่ใช่เพื่อแจกจ่ายให้กับเรา บริการทางสายข่าวหรือการเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา

มอนทรีอัล, มิถุนายน 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Intema Solutions Inc. (“ Intema ” หรือ “ Corporation ”) (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) ยินดีที่จะประกาศเงื่อนไขการจัดหาเงินทุนที่ดำเนินการโดยบริษัทใน เชื่อมโยงกับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ออกและคงค้างทั้งหมดที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ของ Livestream Gaming Ltd (ดูข่าวประชาสัมพันธ์ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2021 ) (“ ธุรกรรมที่เสนอ ”) Intema ตั้งใจที่จะดำเนินการแสดงเฉพาะบุคคลแบบไม่มีนายหน้าให้เสร็จสมบูรณ์ขั้นต่ำ 20,000,000 และสูงสุด 30,000,000 ใบตอบรับการสมัครสมาชิก (แต่ละใบ “ ใบเสร็จการสมัครสมาชิก ”) ในราคา $0.50 ต่อใบเสร็จการสมัครสมาชิก (” ราคาการสมัครสมาชิก”) สำหรับรายได้รวมขั้นต่ำ $10,000,000 และสูงสุด $15,000,000 (“ ตำแหน่งส่วนตัว ”)

ใบตอบรับการสมัครสมาชิกจะออกตามข้อตกลงการรับสมัครสมาชิกที่จะทำขึ้นระหว่าง Intema และตัวแทนรับสมัครสมาชิก (“ ข้อตกลงการรับสมัครสมาชิก ”) ตามข้อตกลงการรับจองซื้อ ใบรับสมัครสมาชิกแต่ละใบจะถูกแลกเปลี่ยนเป็นหน่วยเดียวของบริษัทโดยอัตโนมัติ (a “ หน่วย”) โดยไม่ต้องพิจารณาหรือดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนของผู้ถือ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการปล่อยสัญญาจ้างบางประการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เสนอ ซึ่งรวมถึง (i) เงื่อนไขก่อนหน้าที่การทำธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ (ii) ) บริษัท ไม่ได้ฝ่าฝืนหรือผิดสัญญาหรือภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงการรับสมัครสมาชิกและ (ii) ตัวแทนผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับแจ้งจาก บริษัท ว่าเงื่อนไขก่อนหน้าของการทำธุรกรรมที่เสนอนั้นเป็นที่พอใจ หรือได้รับการยกเว้น นอกเหนือจากการปล่อยเงินที่ฝากไว้กับบริษัทตามข้อตกลงการรับจองซื้อ (“ เงื่อนไขการปลดสัญญา ””). รายได้ของ Private Placement จะเก็บไว้ในเอสโครว์เพื่อรอความพึงพอใจของเงื่อนไขการปลดสัญญาเอสโครว์ สมัครคาสิโน หากธุรกรรมที่เสนอไม่เสร็จสิ้นภายใน 180 วันนับจากการปิด Private Placement ใบเสร็จการจองซื้อจะถือว่าถูกยกเลิก และผู้ถือใบเสร็จการจองซื้อจะได้รับจำนวนเงินเท่ากับราคาจองซื้อรวมของใบเสร็จการจองซื้อและ ดอกเบี้ยที่ได้รับ หากมี จากราคาจองซื้อดังกล่าว

แต่ละหน่วยจะประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัทหนึ่งหุ้น (“ หุ้นสามัญ ”) และครึ่งหนึ่งของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบรรษัท (ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดหนึ่งใบ “ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ”)”). ใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละใบจะให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นในราคาใช้สิทธิ $0.90 เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการปลดสัญญา Escrow

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Private Placement บริษัทจะจ่ายเงินให้ฝ่ายที่มีสิทธิ์ (แต่ละฝ่ายเรียกว่า “ Finder ”) เป็นเงินสดค่าธรรมเนียมเท่ากับ 6% ของมูลค่ารวมของการรับสมัครสมาชิกที่ขายตาม Private Placement ในส่วนที่เกี่ยวกับการบอกรับสมาชิกที่อ้างถึงบริษัท หรือแหล่งที่มาโดยตรงจาก Finder และออกให้เมื่อปิด Private Placement บริษัทจะออกให้แก่ Finder แต่ละรายด้วยว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 8% ของจำนวนใบตอบรับการสมัครสมาชิกที่ขายซึ่งอ้างอิงถึงหรือที่จัดหาโดยตรงโดย Finder ไปยังบริษัท

คอร์ปอเรชั่นตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิที่ได้รับภายใต้ Private Placement สำหรับการขยายและพัฒนาธุรกิจ ซึ่งรวมถึงธุรกรรมที่เสนอ เงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และเพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กร

การปิด Private Placement ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการได้รับการอนุมัติที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงการอนุมัติของ TSX Venture Exchange หลักทรัพย์ที่จะออกตาม Private Placement ได้แก่ ใบจองซื้อ หุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกเมื่อถือว่าใช้สิทธิตามใบจองซื้อหุ้นแล้ว ให้ถือตามระยะเวลาสี่เดือนและหนึ่งวันนับแต่วันที่ปิด ของตำแหน่งส่วนตัว

อัพเดทธุรกรรม

ธุรกรรมที่เสนอจะเป็นการเข้าซื้อกิจการขั้นพื้นฐานภายใต้นโยบาย TSXV 5.3 และจะต้องได้รับการอนุมัติจาก TSXV ซึ่งจะต้องมีการยื่นคำแถลงให้แล้วเสร็จ รวมถึงเป็นไปตามข้อกำหนดทั่วไปของนโยบาย TSXV 2.10 รายการเกิดใหม่ ผู้ออกตลาด เนื่องจากธุรกรรมนี้ใช้เวลานานและไม่คาดว่าจะสร้างผู้ควบคุมรายใหม่ จึงไม่คาดว่าผู้ถือหุ้นของ Intema จะต้องอนุมัติธุรกรรมที่เสนอ การซื้อขายหุ้นของ Intema บน TSXV จะยังคงถูกระงับจนกว่าจะมีการตรวจสอบธุรกรรมที่เสนอโดย TSXV เป็นที่น่าพอใจ

หลักทรัพย์ที่เสนอไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และไม่สามารถเสนอหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้หากไม่ได้จดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดในการจดทะเบียน ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ในรัฐใดๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เกี่ยวกับ Intema
Intema Solutions Inc. เป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมอีสปอร์ตและ iGaming ภารกิจของเราคือนำความตื่นเต้นของการเดิมพันอีสปอร์ตมาสู่คนทั้งโลกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับอนุญาต ปลอดภัย และปลอดภัย ระบบนิเวศของเราประกอบด้วยบริษัทในเครือใน esports, iGaming, การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์, การโฆษณาดิจิทัล และการออกแบบแคมเปญการตลาด ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ในอนาคตของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทของเราที่intema.ca

Forward-Looking Statements
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการแข่งขัน และเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และไม่สามารถรับประกันได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะพิสูจน์ได้ว่ามีความถูกต้อง เนื่องจากผลลัพธ์จริงและเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความดังกล่าว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทั่วไปสามารถระบุได้โดยใช้คำที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น “อาจ” “ควร” “จะ” “อาจ” “ตั้งใจ” “ประมาณการ” “วางแผน” “คาดการณ์” “คาดหวัง”, “เชื่อ” หรือ “ดำเนินต่อไป” หรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางลบหรือรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เกี่ยวข้องกับข้อความที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของตำแหน่งส่วนตัวและข้อกำหนดของธุรกรรมที่เสนอ แนวโน้มในอนาคตของ Intema และเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ และการเสร็จสิ้นของ Private Placement และธุรกรรมที่เสนอ ผลลัพธ์ที่แท้จริงในอนาคตอาจแตกต่างกันอย่างมาก ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ทราบและไม่รู้จัก ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จในอนาคตแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ในอนาคต ผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จที่คาดการณ์ไว้ซึ่งแสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านั้นและการคาดการณ์ล่วงหน้า งบไม่รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต คำแถลงของบริษัทที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และเงื่อนไขหลายประการ ซึ่งหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และไม่ควรวางใจในข้อความดังกล่าวอย่างไม่เหมาะสม ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการจัดตำแหน่งส่วนบุคคลและธุรกรรมที่เสนอ ซึ่งรวมถึง: สมมติฐานของบริษัทในการจัดทำแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอาจพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง สภาวะตลาดที่ไม่พึงประสงค์โดยทั่วไปและการแข่งขัน การไม่สามารถดำเนินการทางการเงินและ/หรือได้รับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในอนาคตที่จำเป็นในการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ การไม่สามารถสร้างบริษัทที่ยั่งยืนและจริงจัง ด้วยการมีสถานะที่แข็งแกร่งขึ้นทางออนไลน์ผ่านผลิตภัณฑ์ใหม่ในวงการอีสปอร์ตและเกม การไม่สามารถรับหรือรักษาใบอนุญาตการเล่นเกม และสภาวะตลาดที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ของ COVID-19 อาจส่งผลเสียต่อผลลัพธ์ของธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลลัพธ์และสถานะทางการเงิน ยกเว้นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ หรืออย่างอื่น บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ยกเว้นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด ผู้อ่านไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกินควร

ทั้ง TSX Venture Exchange และผู้ให้บริการด้านกฎระเบียบ (ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของ TSX Venture Exchange) ไม่รับผิดชอบต่อความเพียงพอหรือความถูกต้องของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้นิวยอร์ก, 27 มิถุนายน 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Faruqi & Faruqi, LLP บริษัทกฎหมายด้านหลักทรัพย์ชั้นนำระดับประเทศ กำลังสืบสวนข้อเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้นกับ DraftKings Inc. (“DraftKings” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: DKNG )

หากคุณประสบความสูญเสียเกิน $ 50,000 การลงทุนในหุ้นหรือ DraftKings ตัวเลือกและต้องการที่จะหารือเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของคุณโทร FaRuQi & FaRuQi พันธมิตรจอชวิลสันได้โดยตรงที่877-247-4292หรือ212-983-9330 (Ext. 1310) นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม: www.faruqilaw.com/DKNG

ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือภาระผูกพันสำหรับคุณ

Faruqi & Faruqi เป็นบริษัทกฎหมายหลักทรัพย์ระดับชาติของชนกลุ่มน้อยและผู้หญิงชั้นนำที่มีสำนักงานอยู่ในนิวยอร์ก เดลาแวร์ เพนซิลเวเนีย แคลิฟอร์เนีย และจอร์เจีย

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ก่อนเปิดตลาด Hindenburg Research ได้เผยแพร่รายงานที่เรียก DraftKings ว่า “การเดิมพัน SPAC มูลค่า 21 พันล้านดอลลาร์ มันสามารถซ่อนการดำเนินการในตลาดมืดได้” รายงานอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการควบรวมกิจการกับ SBTech ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีเกมในบัลแกเรียที่ถูกกล่าวหาว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับเกมในตลาดมืด การฟอกเงิน และการก่ออาชญากรรม Hindenburg Research ประเมินว่า 50% ของรายได้ของ SBTech มาจากตลาดที่ห้ามเล่นการพนัน

จากข่าวนี้ ราคาหุ้นของ DraftKing ร่วง 2.11 ดอลลาร์ต่อหุ้นหรือ 4.17% ปิดที่ 48.51 ดอลลาร์ต่อหุ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ทนายโฆษณา. สำนักงานกฎหมายที่รับผิดชอบโฆษณานี้คือ Faruqi & Faruqi, LLP (www.faruqilaw.com) ผลลัพธ์ก่อนหน้าไม่ได้รับประกันหรือคาดการณ์ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องในอนาคต เรายินดีต้อนรับโอกาสที่จะหารือเกี่ยวกับกรณีของคุณโดยเฉพาะ การสื่อสารทั้งหมดจะได้รับการปฏิบัติเป็นความลับนิวยอร์ก, มิถุนายน 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — รายการNew To The Street ของ FMW Media / Newsmax TVประกาศในสัปดาห์นี้ วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564 รายการออกอากาศทั่วประเทศเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เวลา 10.00 – 11.00 น. อีท.

รายการใหม่ในวันอาทิตย์ทางทีวีของ The Streetมี 9- บทสัมภาษณ์ของบริษัทต่อไปนี้และตัวแทนธุรกิจของพวกเขา:

1). การสัมภาษณ์Greene Concepts, Inc. (OTCPink: INKW) กับ Mr. Lenny Greene, CEO & President

2) บริษัท GlobeX Data Ltd. (OTCQB: SWISF) (CSE: SWIS) (FRA: GDT) สัมภาษณ์คุณ Alain Ghiai, CEO

3) การ สัมภาษณ์ Tonix Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: TNXP) กับ Mr. Seth Lederman, CEO

4) Cryptocurrency, Finxflo’s ( CRYPTO: $FXF ) สัมภาษณ์กับ Mr. James Gillingham, CEO

5) GreenBox POS’ (NASDAQ: GBOX) สัมภาษณ์คุณ Ben Erez ซีอีโอ

6) บทสัมภาษณ์ของ Winners Inc. (OTCPink: WNRS) กับ Mr. Wayne Allyn Root, CEO

7) สัมภาษณ์ PPJ Healthcare Enterprises, Inc. (OTCMarkets: PPJE) กับคุณ Chandana Basu, CEO

8) Crypotcurrency, Snoop Doge’s ( CRYPTO: $SNOGE ) สัมภาษณ์กับ Mr. Edward Camisa ผู้ร่วมก่อตั้ง, CEO

9) บทสัมภาษณ์ของ Innerscope Hearing Technologies, Inc. (OTCPink: INND) กับมร.แมทธิว มัวร์ ซีอีโอ

Greene Concepts, Inc. (OTCPink: INKW) ของ Greene Concepts, Inc. Lenny Greene ซีอีโอและประธานพูดคุยกับ New To The Street TV เกี่ยวกับบริษัทของพวกเขาใน North Carolina, Appalachian Mountains, ธุรกิจน้ำขวดบาดาล คุณกรีนพูดถึงความต่อเนื่องของการเติบโตและการยอมรับของผู้บริโภคเกี่ยวกับแบรนด์น้ำขวด “BE WATER”

ใหม่ใน The Street TV ขอต้อนรับการกลับมาของคุณ Alain Ghiai CEO บริษัทGlobeX Data, Ltd (OTCQB: SWISF) (CSE: SWIS) (FRA: GDT) Alian Ghiai ได้ให้ข้อมูลแก่ผู้ชมเกี่ยวกับธุรกิจของพวกเขาอีกครั้งและแผนการของพวกเขาในการขยายบริษัทให้เติบโต เขายังมีการอภิปรายในเชิงลึกของการรักษาความปลอดภัยและการเข้ารหัสซอฟแวร์ที่ประสบความสำเร็จของ บริษัท ฯSekurSafe ®และSekur® อีกครั้งที่เขาให้บทสนทนาที่เจาะจงและน่าสนใจเกี่ยวกับการรักษาการสื่อสารทางธุรกิจและข้อมูลของลูกค้าให้ปลอดภัยในขณะที่ใช้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสวิส

Mr. Seth Lederman ซีอีโอของTonix Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: TNXP) พูดคุยกับ New To The Street TV อีกครั้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาของบริษัท และให้การอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาและการทดลอง FDA ระยะที่ 3เกี่ยวกับFibromyalgiaยา. Mr. Lederman พูดถึงความสำคัญของ ‘HOW’ ยา Fibromyalgia นี้ช่วยให้ผู้ป่วยนอนหลับได้ดีขึ้นโดยไม่มีอาการปวด

คุณเจมส์ กิลลิงแฮม CEO ของ FINXFLO ($FXF) (CRYPTO: FXF) ซึ่งเป็นผู้รวบรวมสภาพคล่อง DeFi/CeFi ไฮบริดรายแรกของโลกที่ปรากฏตัวอีกครั้งในรายการใหม่สำหรับ The Street TV ประจำสัปดาห์นี้ รายละเอียดหุ้นรอบจำนวนของประกาศล่าสุด FXF นายจิลลิ่งในขณะที่FXF ยังคง T o กรัม R o W แพลตฟอร์มเพื่อให้ราบรื่นและประสบการณ์การค้า cryptocurrency ที่ใช้งานง่าย และเขาได้พูดคุยกับผู้ชมเกี่ยวกับ “KYT” ของพวกเขา (Know Your Transaction) โดยอธิบายว่าระบบ “KYT” ทำงานอย่างไรสำหรับการซื้อขายและราคาที่ดีที่สุดสำหรับแพลตฟอร์มคริปโต

กลับมาอีกครั้งกับงานMr. Ben Erez, CEO, GreenBox POS (NASDAQ: GBOX) Mr. Erez ให้ข้อมูลแก่ผู้ชมเกี่ยวกับธุรกิจของพวกเขาและแผนการของพวกเขาที่จะทำให้บริษัทเติบโต เขาให้การอภิปรายในเชิงลึกเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบล็อกเชนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างโซลูชันการชำระเงินที่ปรับแต่งได้เอง ซึ่งลดการฉ้อโกงและปรับปรุงการประมวลผลการชำระเงิน

รายการสัมภาษณ์ Mr. Wayne Allyn Root ซีอีโอของWinners, Inc. (OTCPINK: WNRS) บริษัทในเครือ VegasWINNERS, Inc. ปรากฏตัวอีกครั้งในรายการ New to The Street Wayne พูดถึงการพนันกีฬา การให้คำแนะนำ และแบ่งปันเนื้อหาจาก VegasWINNER อิงค์โชว์ที่เพิ่งเปิดตัว, Krush บ้าน

คุณ Chandana Basu CEO ของPPJ Healthcare Enterprises, Inc. (OTCMarkets: PPJE) เป็นน้องใหม่สำหรับ Street TV Ms. Basu ให้การสนทนาเชิงลึกแก่ผู้ชมทางโทรทัศน์เกี่ยวกับการเติบโตของบริษัทในอุตสาหกรรมการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล จันทนาขอแนะนำผลิตภัณฑ์พิเศษเฉพาะอย่าง”The Automated Biller”ด้วยเครื่องมือขั้นสูง ซึ่งสามารถช่วยในการปรับขนาดและการเติบโตของแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์และทันตกรรมสมัยใหม่ในปัจจุบัน

รายการยังคงออกอากาศต่อไปกับ Mr. Edward Camisa ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ที่Snoop Doge ($SNOGE) ( CRYPTO:SNOGE ) คุณ Camisa เล่าให้ผู้ชมฟังเกี่ยวกับการเปิดตัว Snoge 2.0 เมื่อต้นปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาได้ให้คำอธิบายเฉพาะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนชุมชนของโทเค็นและการปักหลักอัตโนมัติของเหรียญมีมนี้ ซึ่งมีระบบภาวะเงินฝืดในตัว ซึ่งช่วยลดอุปทานโทเค็นเมื่อเวลาผ่านไป

อีกครั้งในวันใหม่ไปถนนทีวี, แมทธิวมัวร์ซีอีโอของInnerScope ได้ยิน Technologies, Inc ของ (OTCPink: innd) ที่ยังคงที่จะแจ้งให้ผู้ชมเกี่ยวกับความเป็นผู้นำที่เกิดขึ้นใหม่และก่อกวนของ บริษัท ฯ ใน“เทคโนโลยี Direct-to-Consumer ได้ยิน”พื้นที่ . และเขายังให้การอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดตัวแอปเครื่องช่วยฟังแบบปรับตัวเองครั้งล่าสุด

เกี่ยวกับ Green Concepts, Inc.(OTCPink:INKW):

Greene Concepts, Inc. ( OTCPink: INKW)เป็นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โดยมีโรงงานหลักอยู่ที่เมืองแมเรียน รัฐนอร์ทแคโรไลนา บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินการโรงงานบรรจุขวดและเครื่องดื่ม สถานที่บรรจุขวดมีแหล่งน้ำซึ่งประกอบด้วยบ่อน้ำพุเจ็ดแห่งและบ่อบาดาลที่ป้อนจากชั้นหินอุ้มน้ำธรรมชาติที่อยู่ลึกลงไปใต้เทือกเขาบลูริดจ์ บริษัทมีความเชี่ยวชาญในแบรนด์น้ำดื่มบรรจุขวดระดับพรีเมียม BE WATERเพื่อสนับสนุนสุขภาพร่างกายและความเป็นอยู่ที่ดี – https://greeneconcepts.com/และ https://www.bewaterbeyou.com/ ; Twitter: @GreeneConcepts

เกี่ยวกับ GlobeX Data Ltd. (OTCQB: SWISF) (CSE: SWIS) (FRA: GDT):

GlobeX Data, Ltd. (OTCQB: SWISF) (CSE: SWIS) (FRA: GDT) เป็นผู้ให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตของโซลูชันโฮสต์ของสวิสสำหรับการสื่อสารที่ปลอดภัยและการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย บริษัทจัดจำหน่ายชุดแอปพลิเคชันการส่งข้อความที่ปลอดภัย อีเมลที่เข้ารหัส การสื่อสารที่ปลอดภัย และเครื่องมือการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย โดยใช้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสวิส เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ และแพลตฟอร์มอิสระของบริษัทเอง โดยอยู่ห่างจากแพลตฟอร์มโฮสติ้งเทคโนโลยีขนาดใหญ่ GlobeX Data Ltd. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านผู้ค้าส่งและผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ และบริษัทโทรคมนาคมทั่วโลก GlobeX Data Ltd. ให้บริการผู้บริโภค ธุรกิจ และรัฐบาลทั่วโลก – https://globexdata.com. Sekur® คือแอปพลิเคชันการสื่อสารที่ปลอดภัยของสวิส ซึ่งให้การส่งข้อความที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว อีเมล ข้อความเสียง ข้อความแบบลบตัวเอง และการถ่ายโอนไฟล์จากอุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต หรือเดสก์ท็อปใดๆ ผู้ใช้ Sekur สามารถสื่อสารกับ Sekur และกับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Sekur ผ่านคุณลักษณะ Chat-By-Invites ที่เป็นเอกลักษณ์และระบบอีเมล SekurSend ทั้งหมดเข้าพักข้อมูลการจราจรใน Globex ข้อมูลของสวิสเป็นเจ้าภาพเซิร์ฟเวอร์โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Helix, การเข้ารหัสเกรดทหารและได้รับประโยชน์จากกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสวิส – https://sekur.com

Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (NASDAQ: TNXP):

Tonix เป็นบริษัทชีวเภสัชกรรมขั้นทางคลินิกที่มุ่งเน้นการค้นพบ การออกใบอนุญาต การจัดหา และพัฒนาโมเลกุลขนาดเล็กและสารชีวภาพเพื่อรักษาและป้องกันโรคของมนุษย์และบรรเทาความทุกข์ทรมาน กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Tonix ประกอบด้วยระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) และผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยาเป็นหลัก กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ CNS มีทั้งโมเลกุลขนาดเล็กและยาชีวภาพเพื่อรักษาอาการปวด ระบบประสาท จิตเวช และการเสพติด ผู้สมัคร CNS หลักของ Tonix คือ TNX-102 SL 1อยู่ในช่วงกลางของการพัฒนา 3 สำหรับการจัดการ fibromyalgia และมีรายงานข้อมูลเชิงบวกเกี่ยวกับการทดลอง RELIEF FDA Phase 3 เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทคาดว่าข้อมูลระหว่างกาลจากการศึกษาระยะที่ 3 ที่สอง RALLY ในไตรมาสที่สามของปี 2564 2 และข้อมูลระดับบนสุดในไตรมาสที่สี่ของปี พ.ศ. 2564 กลุ่มผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันรวมถึงวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อและยาชีวภาพเพื่อจัดการกับภูมิคุ้มกัน โรคมะเร็ง และโรคภูมิต้านตนเอง TNX-1800 3ซึ่งเป็นวัคซีนต้นแบบของ Tonix เป็นวัคซีนจำลองแบบสดโดยอิงจากแพลตฟอร์ม horsebox viral vector เพื่อป้องกัน COVID-19 โดยหลักจากการกระตุ้นการตอบสนองของทีเซลล์ Tonix รายงานข้อมูลการรับรู้ความสามารถในเชิงบวกจากการศึกษาในสัตว์ของ TNX-1800 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2021 TNX-801 3วัคซีนไวรัส horsepox สดสำหรับการบริหารลวดอยู่ในการพัฒนาเพื่อป้องกันไข้ทรพิษและลิง – www.tonixpharma.com ; Twitter: @TonixPharma

1 TNX-102 SL เป็นยาใหม่ในการศึกษาวิจัย และไม่ได้รับการอนุมัติสำหรับข้อบ่งชี้ใดๆ
2 อยู่ระหว่างรอการตกลงจาก อย. เรื่องแผนวิเคราะห์ทางสถิติ

เกี่ยวกับ FINXFLO ($FXF) (CRYPTO:FXF):

FINXFLO ก่อตั้งโดยผู้นำในกลุ่มธุรกิจเฉพาะกลุ่ม โดยเป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงตลาดสกุลเงินดิจิทัลผ่านนวัตกรรม ในฐานะที่เป็นผู้รวบรวมสภาพคล่องและโปรโตคอลแบบไฮบริด DeFi/CeFi แห่งแรกของโลก FINXFLO นำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับผู้ค้าและนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด ด้วยการใช้บัญชีเดียวกับ KYC เดียว ผู้ใช้ของเราสามารถใช้สภาพคล่องจากแพลตฟอร์ม CeFi และ DeFi มากกว่า 25 แห่งผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้เดียว ในแง่ง่ายๆ FINXFLO ผสมผสานข้อดีทั้งหมดของระบบนิเวศ DeFi และ CeFi เข้าด้วยกันเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายfinxflo.com ; ทวิตเตอร์: @Finxflor

เกี่ยวกับ GreenBox POS (NASDAQ: GBOX ):

GreenBox POS (NASDAQ: GBOX) เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำซึ่งสร้างโซลูชันการชำระเงินที่ปรับแต่งได้สำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย GreenBox พัฒนาแอปพลิเคชันที่ก่อกวนแต่ละรายการซึ่งรวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบ end-to-end สนับสนุนอุตสาหกรรมมากมายโดยเน้นที่เทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทที่ปลอดภัยของบล็อกเชน จุดสนใจหลักของธุรกิจคือบริการบัญชีแยกประเภทบล็อกเชน ซึ่งสามารถจัดการปริมาณการประมวลผลเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่สำหรับลูกค้าผู้ค้าในแนวธุรกิจมากมาย ตอนนี้ GreenBox สามารถจัดการทั้งธุรกรรมสกุลเงินดั้งเดิมและการจ่ายเงินคริปโต ภูมิศาสตร์การดำเนินงานหลักของ GreenBox ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา โดยมีกำลังการผลิตเพิ่มเติม ลูกค้า และความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีในประเทศอื่นๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.greenboxpos.com/ ; Twitter: @GreenBox_POS

เกี่ยวกับ PPJ Healthcare Enterprise, Inc. (OTCMARKETS: PPJE):

PPJ Healthcare Enterprises, Inc. (OTCMarkets: PPJE) เป็นบริษัทการเงินด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการระดมทุนเพื่อการลงทุนของบริษัทย่อยที่กำลังเติบโต พันธกิจของบริษัทคือ “ยืนหยัดเป็นหน้าตาของบริษัทมหาชนเพื่อดึงดูดการลงทุนต่างๆ เพื่อนำผลประโยชน์ทางการเงินของบริษัทย่อย” เป้าหมายของแต่ละบริษัทในเครือคือการแสวงหากิจการที่ปรับปรุงสุขภาพทางการเงินของการปฏิบัติทางการแพทย์และทันตกรรมทั่วสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะโปรแกรมเวชระเบียนที่ใช้เทคโนโลยีและระบบซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินทางการแพทย์ขั้นสูง PPJE ได้เน้นไปที่บริษัทในเครือแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ The Automated Biller” พันธกิจของ Automated Billing Company คือ: “เพื่อให้แพทย์ที่มีงานยุ่งสามารถปรับปรุงกระบวนการเรียกเก็บเงินประกันของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นพลังงานมากขึ้นในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการปรับปรุง” บริษัทคาดการณ์ว่า “ผู้เรียกเก็บเงินอัตโนมัติ” จะทำให้งานปกติและน่าเบื่อของการเรียกเก็บเงินประกันสำหรับขั้นตอนการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อให้แพทย์สามารถใช้เวลาน้อยลงในการเรียกเก็บเงินบริษัทประกันและมีเวลามากขึ้นกับผู้ป่วยของพวกเขา โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการแพทย์สามารถประหยัดทั้งเวลาและเงินในกระบวนการเรียกเก็บเงินของพวกเขา – http://www.ppjenterprise.com/

เกี่ยวกับ WINNERS, INC. (OTCPINK:WNRS):

Winners, Inc. (OTCPink: WNRS) ผ่านทางบริษัทในเครือ VegasWINNERS, Inc. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัยการพนันกีฬา ข้อมูล คำแนะนำ การวิเคราะห์และการคาดการณ์โดยใช้สื่อ รูปแบบโฆษณา และฐานข้อมูลของผู้ใช้ที่มีอยู่ทั้งหมด รายได้คาดว่าจะเร่งขึ้นเนื่องจากการระเบิดของความพิการทางกีฬาที่เกิดขึ้นจากการตัดสินของศาลฎีกาปี 2018 ที่รัฐมีสิทธิที่จะอนุมัติการพนันกีฬาและรัฐที่เป็นผลลัพธ์โดยรัฐอนุมัติอย่างรวดเร็วของการพนันกีฬา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ Winners, Inc. ที่https://vegaswinners.com/และบนโซเชียลมีเดียที่https://twitter.com/vegaswinnersinc ; Twitter: @vegaswinnersinc.

เกี่ยวกับSnoop Doges ($SNOGE) ( CRYPTO: SNOGE ):

Snoge 2.0 ขับเคลื่อนด้วยการสนับสนุนจากชุมชนและสร้างช่องทางที่เอื้ออำนวยให้ผู้ใช้สร้างรายได้ด้วยระบบคู่ ด้านภาวะเงินฝืดถูกนำไปใช้เพื่อกระตุ้นการเพิ่มมูลค่า ในอีกแนวทางหนึ่ง การฝึกแจกจ่ายโทเค็นจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของยอดคงเหลือในกระเป๋าเงินของผู้ใช้ สุดท้ายนี้ สมาชิกในทีม Snoge 2.0 และผู้ใช้ไม่สามารถ doxxed ในรูปแบบใดๆ ได้ Snoge ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นระบบที่โปร่งใสซึ่งทำงานร่วมกับกระเป๋าเงิน Ethereum แบบหลายลายเซ็น ทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของชุมชน และการอัพเกรดใหม่จะถูกนำไปใช้หลังจากได้รับการอนุมัติจากชุมชน ทุกธุรกรรมบน Snoge จะถูกเรียกเก็บภาษี 2% เพื่อไม่ให้เกิดการจัดการใดๆ จาก 2% นี้ 1% จะถูกเผาไหม้ และอีก 1% จะถูกแจกจ่ายให้กับ Snoge Hodlers ดังนั้น,https://snoge.io/ ; Twitter: @SnogeOfficial.

เกี่ยวกับ InnerScope Hearing Technolgies, Inc. (OTCPink: INND):

InnerScope Hearing Technologies, Inc. เป็นผู้ผลิต จัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยฟังแบบปรับเองที่ควบคุมโดยแอปที่จดทะเบียนโดย FDA (“DTC”) แพทย์- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับการได้ยินและหูอื้อ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการได้ยินและการได้ยิน โดยมีพันธกิจคือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน 70 ล้านคนในอเมริกาเหนือที่ประสบปัญหาการได้ยินและ/หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน InnerScope พร้อมเทคโนโลยีการได้ยินแบบปรับเองที่ควบคุมด้วยแอพราคาไม่แพง รวมกับจุดขายที่เป็นนวัตกรรมใหม่ คีออสก์คัดกรองการได้ยินที่ออกแบบมาสำหรับผู้บริโภคที่สูญเสียการได้ยินเล็กน้อยถึงปานกลางเพื่อซื้อเครื่องช่วยฟังที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์โดยไม่ต้องให้การดูแลการได้ยิน มืออาชีพ- www.innd.comและwww.NoHassleHearing.com ; ทวิตเตอร์: @inndstock.

เกี่ยวกับสื่อ FMW:

FMW Media ดำเนินการหนึ่งในแบรนด์ทีวีที่ได้รับการสนับสนุนจาก Nielsen และ Syndicated ที่ดำเนินมายาวนานที่สุดในสหรัฐอเมริกาและนานาชาติ และรายการโทรทัศน์ “New to the Street” ที่ได้รับการสนับสนุนและสนับสนุนโดย Syndicated และรายการ “Exploring The Block” ของบล็อกเชน ตั้งแต่ปี 2009 แบรนด์เหล่านี้จัดรายการสัมภาษณ์ชีวประวัติในเครือข่ายโทรทัศน์หลักๆ ของสหรัฐฯ แพลตฟอร์มทีวีเข้าถึงบ้านมากกว่า 540 ล้านหลังทั้งในสหรัฐอเมริกาและตลาดต่างประเทศ รายการทีวี New to The Street / Newsmax เผยแพร่ในวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. EST FMW ยังเป็นหนึ่งในผู้ซื้อโทรทัศน์เชิงเส้นแบบยาวและสั้นรายใหญ่ที่สุดของประเทศ – https://www.newsmaxtv c om/Shows/New-to-the-Street & https://www.newtothestreet.com/

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ในบางกรณี คุณสามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยใช้คำต่อไปนี้: “คาดการณ์” “เชื่อ” “ดำเนินการต่อ” “อาจ” “ประมาณการ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “อาจ” “ต่อเนื่อง” , ” “วางแผน” “มีความเป็นไปได้” “คาดการณ์” “โครงการ” “ควร” “จะ” “จะ” หรือแง่ลบของข้อกำหนดเหล่านี้หรือคำศัพท์อื่นๆ ที่เปรียบเทียบกันได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่มีข้อความเหล่านี้ คำ. ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ในอนาคต และไม่จำเป็นต้องเป็นการบ่งชี้เวลาที่ถูกต้อง ณ หรือภายใน ที่ประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ควรได้รับการพิจารณาตามการยื่นเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่อยู่ในจดหมายเหตุ Edgar ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.gov

ติดต่อสื่อ FMW:
ไบรอัน จอห์นสัน
+1 (631) 766-7462
Bryan@NewToTheStreet.com

และ

สำนักงานพัฒนาธุรกิจ “New to The Street”
Support@NewtoTheStreet.com
1-516-696-5900นิโคเซีย, ไซปรัส, 26 มิถุนายน 2021 (GLOBE NEWSWIRE ) — ADAXซึ่งเป็นโปรโตคอลการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจที่ล้ำสมัยบน Cardano ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งใหม่กับ Mate Tokay ผู้ร่วมก่อตั้ง Bitcoin.com นักลงทุนคริปโตในตำนานได้วางเดิมพันใน ADAX โดยการลงทุนในโครงการ ดังนั้นจึงเข้าร่วมทีมที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์

ADAX ภูมิใจนำเสนอทีมงานที่มีประวัติความสำเร็จในการลงทุนด้าน crypto ต่างๆ ด้วยการเข้าร่วมทีมในฐานะที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ Mate ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมมามากมาย เพื่อดูทีมขยายผลประโยชน์ให้กับผู้ใช้แพลตฟอร์มภายในเครือข่าย Cardano การเป็นหุ้นส่วนยังยืนยันถึงศักยภาพโดยรวมของ ADAX ในฐานะโครงการที่สร้างขึ้นสำหรับอนาคตและสามารถมองเห็นได้ว่าจะเติบโตต่อไปและเพิ่มมูลค่าให้กับนักลงทุน

เกี่ยวกับ Mate Tokay
Mate เป็นผู้สนับสนุนและผู้สนใจ Cardano รายใหญ่ และการตัดสินใจของเขาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ ADAX โครงการที่สร้างขึ้นบนเครือข่าย Cardano ถือเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับทีมที่เชื่อมั่นใน Cardano ว่าเป็นบล็อคเชนแห่งอนาคต เขาเข้าร่วมทีมADAXเพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ในการทำให้โลกเข้าถึง cryptocurrencies รวมถึงบริการทางการเงินที่มากขึ้น

ผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงซึ่งเริ่มต้นเส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการในปี 2555 หลังจากสำเร็จการศึกษาจาก International Business School ในบูดาเปสต์ Mate เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เปิดตัว Superior14 ซึ่งเป็นบริษัทอาหารเสริม ต่อมาในปีเดียวกัน เขาจะได้ยินเกี่ยวกับ Bitcoin

Mate เริ่มมีส่วนร่วมใน Bitcoin ในปลายปี 2012 และเริ่มทำการขุดในกลางปี ​​2013 โดยใช้ ASIC miners ที่สร้างขึ้นเอง เมื่อเห็นโอกาสในการแบ่งปันการพัฒนาในระบบนิเวศ เขาได้ก่อตั้งเว็บไซต์ข่าว Bitcoin และทบทวน Bitcoinist.com หลังจากนั้นก็ขายเว็บไซต์และร่วมก่อตั้ง Bitcoin.com กับ Roger Ver เป้าหมายสูงสุดและความหลงใหลของเขาคือการทำให้ cryptocurrencies ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดและชอบเดินทางไปประชุมเพื่อพบปะผู้คนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ Mate เป็นอดีตแชมป์โลกเวคบอร์ดผู้คลั่งไคล้กีฬาและชื่นชอบกีฬา Crossfit และเทนนิสในปัจจุบัน เท่าที่ Cardano ไป Mate เชื่อมาช้านานและได้กระเป๋า ADA ใบแรกของเขาต่ำกว่า 0.3 เซ็นต์ เป้าหมายหลักและความหลงใหลของ Mate คือการทำให้ cryptocurrencies เป็นที่นิยมมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ ADAX และ Cardano

เกี่ยวกับ ADAX

ADAXเป็นโปรโตคอลสภาพคล่องอัตโนมัติที่อำนวยความสะดวกในการซื้อขายภายในระบบนิเวศของ Cardano ที่มีการกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์และไม่มีการควบคุม แพลตฟอร์มนี้สร้างขึ้นเพื่อลดต้นทุนในการทำธุรกรรมและย่นระยะเวลาในการทำธุรกรรมเครือข่าย ดังนั้นจึงออกแบบโดยไม่ต้องมีหนังสือสั่งซื้อ การกำจัดตัวกลาง ความซับซ้อน และกระบวนการที่ยุ่งยากออกจากสมการนี้จะทำให้ผู้ใช้มีอิสระในการซื้อขายโดยไม่มีการจำกัด โดยไม่มีการเซ็นเซอร์หรือสูญเสียการควบคุมทรัพย์สินของตน การกระจายอำนาจมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดเสรีการทำธุรกรรมทางการเงิน อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึง cryptocurrencies มากขึ้น และควบคุมข้อมูล/สินทรัพย์ของ cryptocurrency โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม ADAX มีเป้าหมายที่จะนำเสนอธุรกรรมที่โปร่งใส ปลอดภัย และรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวได้เพิ่มรายชื่อพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่กำลังเติบโตอยู่แล้วซึ่งกำลังก่อตัวขึ้นแล้ว ตรวจสอบ Adax หุ้นส่วนกับสัญญาณ Charli3

นอกจากนี้ พึงทราบเหตุการณ์สำคัญต่อไปนี้:

Adax IEO สิ้นสุดลงวันที่ 25 มิถุนายนTH
รายการ Adax Cardano พื้นเมือง Token คือวันที่ 26 มิถุนายนTH
Adax Staking จะเริ่มในวันที่ 29 มิถุนายน
สื่อติดต่อ –

บริษัท – ADAX
Email – sales@adax.pro
Twitter- https://twitter.com/adax_pro?lang=en
Telegram- Adax
Discord- Adax

ติดต่อประชาสัมพันธ์

ชื่อ- Samiran Mondal
อีเมล- Newscoverage.agency@gmail.com
เว็บไซต์- www.newscoverage.com
โทรเลข- Samiran Mondalนิวยอร์ก, 25 มิถุนายน 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — FMW Media’s New to The Street TV ประกาศออกอากาศรายการทีวีสำหรับธุรกิจในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2021 ทางBloomberg TVเวลา 18:00 น. ET

รายการใหม่สำหรับรายการโทรทัศน์ของ The Street ประกอบด้วยบริษัท 5 แห่งและตัวแทนธุรกิจดังต่อไปนี้:

1). Tonix Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: TNXP ) สัมภาษณ์กับ Mr. Seth Lederman, CEO

2). Cryptocurrency, Finxflo’s (FXF)สัมภาษณ์กับ Mr. James Gillingham, CEO

3). GlobeX Data Ltd. (OTCQB:SWISF) (CSE:SWIS) (FRA:GDT) กับ Mr. Alain Ghiai, CEO

4). GreenBox POS’ (NASDAQ: GBOX ) สัมภาษณ์คุณ Ben Erez ซีอีโอ

5). บทสัมภาษณ์ของ Winners Inc. (OTCPINK:WNRS) กับ Mr. Wayne Allyn Root, CEO

Seth Lederman ซีอีโอของ Tonix Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: TNXP ) พูดคุยกับทีวี “New To The Street” เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมของบริษัท และการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาและ FDA ระยะที่ 3 เกี่ยวกับยา Fibromyalgia Mr. Lederman พูดถึงความสำคัญของ ‘HOW’ ยา Fibromyalgia นี้ช่วยให้ผู้ป่วยนอนหลับได้ดีขึ้นโดยไม่มีอาการปวด

คุณ James Gillingham ซีอีโอของ FINXFLO ($FXF) (CRYPTO: FXF) ซึ่งเป็นผู้รวบรวมสภาพคล่อง DeFi/CeFi ไฮบริดรายแรกของโลก ปรากฏตัวบน New to The Street TV รายละเอียดหุ้นรอบจำนวนของประกาศล่าสุด FXF นายจิลลิ่งในขณะที่FXF ยังคง T o กรัม R o W แพลตฟอร์มเพื่อให้ราบรื่นและประสบการณ์การค้า cryptocurrency ที่ใช้งานง่าย และเขาได้พูดคุยกับผู้ชมเกี่ยวกับ “KYT” ของพวกเขา (Know Your Transaction) โดยอธิบายว่าระบบ “KYT” ทำงานอย่างไรสำหรับการซื้อขายและราคาที่ดีที่สุดสำหรับแพลตฟอร์มคริปโต

GlobeX Data Ltd’s., (OTCQB:SWISF) (CSE:SWIS) (FRA:GDT) ซีอีโอของ Alian Ghiai พูดคุยกับทีวี “New To The Street” เกี่ยวกับธุรกิจและแผนการในอนาคตของบริษัท เขายังมีการอภิปรายในเชิงลึกของการรักษาความปลอดภัยและการเข้ารหัสซอฟแวร์ที่ประสบความสำเร็จของ บริษัท ฯ SekurSafe ®และSekur® เขาพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาการสื่อสารทางธุรกิจและข้อมูลให้ปลอดภัยในขณะที่ใช้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสวิส

ใหม่ใน The Street ขอต้อนรับสู่การแสดงMr. Ben Erez, CEO, GreenBox POS (NASDAQ: GBOX) Mr. Erez ให้ข้อมูลแก่ผู้ชมเกี่ยวกับธุรกิจของพวกเขาและแผนการของพวกเขาในการขยายบริษัท เขาให้การอภิปรายในเชิงลึกเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบล็อกเชนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างโซลูชันการชำระเงินที่ปรับแต่งได้เอง ซึ่งลดการฉ้อโกงและปรับปรุงการประมวลผลการชำระเงิน

ปรากฏในสัปดาห์นี้ที่ New to The Street บทสัมภาษณ์กับ Mr. Wayne Allyn Root ซีอีโอของบริษัท ย่อยWinners, Inc. (OTCPINK: WNRS) ของ VegasWINNERS, Inc. Mr. Root พูดคุยกับผู้ชมรายการเกี่ยวกับการเดิมพันกีฬา การให้คำแนะนำและการแบ่งปันเนื้อหาจาก VegasWINNERS, Inc โชว์ที่เพิ่งเปิดตัว, Krush บ้าน

เกี่ยวกับ Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (NASDAQ: TNXP):

Tonix เป็นบริษัทชีวเภสัชกรรมขั้นทางคลินิกที่มุ่งเน้นการค้นพบ การออกใบอนุญาต การจัดหา และพัฒนาโมเลกุลขนาดเล็กและสารชีวภาพเพื่อรักษาและป้องกันโรคของมนุษย์และบรรเทาความทุกข์ทรมาน กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Tonix ประกอบด้วยระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) และผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยาเป็นหลัก กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ CNS มีทั้งโมเลกุลขนาดเล็กและยาชีวภาพเพื่อรักษาอาการปวด ระบบประสาท จิตเวช และการเสพติด ผู้สมัคร CNS หลักของ Tonix คือ TNX-102 SL 1อยู่ในช่วงกลางของการพัฒนา 3 สำหรับการจัดการ fibromyalgia และมีรายงานข้อมูลเชิงบวกเกี่ยวกับการทดลอง RELIEF Phase 3 เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทคาดว่าข้อมูลระหว่างกาลจากการศึกษาระยะที่ 3 ที่สอง RALLY ในไตรมาสที่สามของปี 2564 2 และข้อมูลระดับบนสุดในไตรมาสที่สี่ของปี พ.ศ. 2564 กลุ่มผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันรวมถึงวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อและยาชีวภาพเพื่อจัดการกับภูมิคุ้มกัน โรคมะเร็ง และโรคภูมิต้านตนเอง TNX-1800 3ซึ่งเป็นวัคซีนต้นแบบของ Tonix เป็นวัคซีนจำลองแบบสดโดยอิงจากแพลตฟอร์ม horsebox viral vector เพื่อป้องกัน COVID-19 โดยหลักจากการกระตุ้นการตอบสนองของทีเซลล์ Tonix รายงานข้อมูลประสิทธิภาพเชิงบวกจากการศึกษาในสัตว์ทดลองของ TNX-1800 ในไตรมาสแรกของปี 2564 TNX-801 3วัคซีนไวรัสอีสุกอีใสที่มีชีวิตสำหรับการบริหารทางผิวหนังกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพื่อป้องกันไข้ทรพิษและโรคฝีดาษลิง – www.tonixpharma.com

1 TNX-102 SL เป็นยาใหม่ในการศึกษาวิจัย และไม่ได้รับการอนุมัติสำหรับข้อบ่งชี้ใดๆ
2 อยู่ระหว่างรอการตกลงจาก อย. เรื่องแผนวิเคราะห์ทางสถิติ

เกี่ยวกับ FINXFLO ($FXF) (CRYPTO: FXF) :

FINXFLO ก่อตั้งโดยผู้นำในกลุ่มธุรกิจเฉพาะกลุ่ม โดยเป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงตลาดสกุลเงินดิจิทัลผ่านนวัตกรรม ในฐานะที่เป็นผู้รวบรวมสภาพคล่องและโปรโตคอลแบบไฮบริด DeFi/CeFi แห่งแรกของโลก FINXFLO นำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับผู้ค้าและนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด ด้วยการใช้บัญชีเดียวกับ KYC เดียว ผู้ใช้ของเราสามารถใช้สภาพคล่องจากแพลตฟอร์ม CeFi และ DeFi มากกว่า 25 แห่งผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้เดียว ในแง่ง่าย FINXFLO ผสมผสาน upsides ทั้งหมดของ DEFI และ CeFi ระบบนิเวศในการผลิตที่ดีที่สุดผลิตภัณฑ์finxflo.com

เกี่ยวกับ GlobeX Date Ltd.:

GlobeX Date Ltd. (OTCQB: SWISF) (CSE: SWIS) (FRA: GDT) เป็นผู้ให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตของโซลูชันโฮสต์ของสวิสสำหรับการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัยและการสื่อสารที่ปลอดภัย บริษัทจัดจำหน่ายชุดการจัดเก็บบนคลาวด์ที่ปลอดภัย การกู้คืนจากความเสียหาย การจัดการเอกสาร อีเมลที่เข้ารหัส และเครื่องมือสื่อสารที่ปลอดภัย GlobeX Data Ltd. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านผู้ค้าส่งและผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ และบริษัทโทรคมนาคมทั่วโลก GlobeX Data Ltd. ให้บริการผู้บริโภค ธุรกิจ และรัฐบาลทั่วโลก – https://globexdatagroup.com. Sekur® เป็นแอปพลิเคชันการสื่อสารที่ปลอดภัยของ Swill ที่นำเสนอข้อความเสียง แชท การลบตัวเอง การถ่ายโอนไฟล์และอีเมลที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว โดยอุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต หรือเดสก์ท็อปใดๆ ผู้ใช้ Sekur สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ Sekur คนอื่น ๆ ทุกข้อมูลการจราจรจะเป็นเจ้าภาพในวิตเซอร์แลนด์โดยใช้การเข้ารหัสเกรดทหารและได้รับประโยชน์จากกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสวิส – https://sekur.com SekurSafe®ปลอดภัยสามารถจัดการและสร้างรหัสผ่านที่เข้ารหัสเก็บและแบ่งปันบันทึกและเอกสารทุกประเภทที่มีการป้องกันความเป็นส่วนตัวของกฎหมายสวิสโดยใช้การเข้ารหัสเกรดทหาร – https://sekursafe.com

เกี่ยวกับ GreenBox POS (NASDAQ: GBOX ):

GreenBox POS (NASDAQ: GBOX) เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำซึ่งสร้างโซลูชันการชำระเงินที่ปรับแต่งได้สำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย GreenBox พัฒนาแอปพลิเคชันที่ก่อกวนแต่ละรายการซึ่งรวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบ end-to-end สนับสนุนอุตสาหกรรมมากมายโดยเน้นที่เทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทที่ปลอดภัยของบล็อกเชน จุดสนใจหลักของธุรกิจคือบริการบัญชีแยกประเภทบล็อกเชน ซึ่งสามารถจัดการปริมาณการประมวลผลเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่สำหรับลูกค้าผู้ค้าในแนวธุรกิจมากมาย ตอนนี้ GreenBox สามารถจัดการทั้งธุรกรรมสกุลเงินดั้งเดิมและการจ่ายเงินคริปโต ภูมิศาสตร์การดำเนินงานหลักของ GreenBox ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา โดยมีกำลังการผลิตเพิ่มเติม ลูกค้า และความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีในประเทศอื่นๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.greenboxpos.com/ .

เกี่ยวกับ WINNERS, INC. (OTC: WNRS):

Winners, Inc. (WNRS:OTC) ผ่านทางบริษัทในเครือ VegasWINNERS, Inc. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัยการพนันกีฬา ข้อมูล คำแนะนำ การวิเคราะห์และการคาดการณ์โดยใช้สื่อ รูปแบบโฆษณา และฐานข้อมูลของผู้ใช้ที่มีอยู่ทั้งหมด รายได้คาดว่าจะเร่งขึ้นเนื่องจากการระเบิดของความพิการทางกีฬาที่เกิดขึ้นจากการตัดสินของศาลฎีกาปี 2018 ที่รัฐมีสิทธิที่จะอนุมัติการพนันกีฬาและรัฐที่เป็นผลลัพธ์โดยรัฐอนุมัติอย่างรวดเร็วของการพนันกีฬา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมผู้ได้รับรางวัลเว็บไซต์อิงค์ที่https://vegaswinners.com/และในสื่อสังคมที่https://twitter.com/vegaswinnersinc

เกี่ยวกับสื่อ FMW:

FMW Media ดำเนินการหนึ่งในแบรนด์ทีวีที่ได้รับการสนับสนุนจาก Nielsen และ Syndicated ที่ดำเนินมายาวนานที่สุดในสหรัฐอเมริกาและนานาชาติ และรายการโทรทัศน์ “New to the Street” ที่ได้รับการสนับสนุนและสนับสนุนโดย Syndicated และรายการ “Exploring The Block” ของบล็อกเชน ตั้งแต่ปี 2009 แบรนด์เหล่านี้จัดรายการสัมภาษณ์ชีวประวัติในเครือข่ายโทรทัศน์หลักๆ ของสหรัฐฯ แพลตฟอร์มทีวีเข้าถึงบ้านมากกว่า 540 ล้านหลังทั้งในสหรัฐอเมริกาและตลาดต่างประเทศ FMW ยังเป็นหนึ่งในผู้ซื้อโทรทัศน์เชิงเส้นแบบยาวและสั้นรายใหญ่ที่สุดของประเทศ – https://www.newsmaxtv.com/Shows/New-to-the-Street
https://www.newtothestreet.com/ & http:/ /www.bloomberg.com

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ในบางกรณี คุณสามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยใช้คำต่อไปนี้: “คาดการณ์” “เชื่อ” “ดำเนินการต่อ” “อาจ” “ประมาณการ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “อาจ” “ต่อเนื่อง” , ” “วางแผน” “มีความเป็นไปได้” “คาดการณ์” “โครงการ” “ควร” “จะ” “จะ” หรือแง่ลบของข้อกำหนดเหล่านี้หรือคำศัพท์อื่นๆ ที่เปรียบเทียบกันได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่มีข้อความเหล่านี้ คำ. ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ในอนาคต และไม่จำเป็นต้องเป็นการบ่งชี้เวลาที่ถูกต้อง ณ หรือภายใน ที่ประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ควรได้รับการพิจารณาตามการยื่นเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่อยู่ในจดหมายเหตุ Edgar ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.govสิงคโปร์ 25 มิถุนายน 2021 (GLOBE NEWSWIRE ) — (ผ่านBlockchain Wire ) สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นที่นิยมในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ได้เห็นอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ การพนัน และคาสิโนก้าวกระโดดบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ใช่ สิ่งนี้จะช่วยให้เจ้ามือรับแทงมีความซื่อสัตย์และรับประกันการเดิมพันที่ยุติธรรม แต่แล้วแพลตฟอร์มที่ใช้บล็อคเชนเพื่อยกระดับการเดิมพันออนไลน์ไปอีกระดับโดยให้คุณกลายเป็นเจ้ามือรับแทงอิสระ ใส่ Chipz

Chipz เป็นแพลตฟอร์มการเดิมพันแบบกระจายอำนาจที่ต้องการเปลี่ยนอนาคตของการพนันออนไลน์ผ่านสัญญาการจองที่ชาญฉลาด แพลตฟอร์มดังกล่าวถูกตั้งค่าให้เปิดตัวเป็นแพลตฟอร์มการเดิมพันกีฬาที่ให้ผู้ใช้สร้างหนังสือกีฬาของตนเอง จากนั้นผู้ใช้อนุญาตให้ผู้เดิมพันเดิมพันคู่ที่คาดการณ์และรับค่าธรรมเนียมจากการปักหลักนี้ คู่ทำนายเหล่านี้จัดขึ้นในสัญญาอัจฉริยะของ Chipz

ระบบนิเวศของ Chipz ทำงานอย่างไร

Chipz สร้างขึ้นบน Ethereum blockchain และทำงานบนโทเค็น CHPZ สัญญาอัจฉริยะของแพลตฟอร์มถือ CHPZ ที่เดิมพัน สิ่งนี้รับประกันได้ว่าเจ้ามือรับแทงจะได้รับค่าธรรมเนียมของผู้ประมูลเมื่อสัญญาอัจฉริยะเสร็จสิ้น ในขณะที่ผู้เสนอราคาจะได้รับการตัดเงินเดิมพันทันทีที่กิจกรรมเดิมพันสิ้นสุดลง

คุณเป็นเจ้าของหนังสือกีฬาและสร้างรายได้จากมันได้อย่างไร?

นักพัฒนา Chipz มีโรดแมปที่วางไว้อย่างดีของแพลตฟอร์ม Chipz เวอร์ชันแรกมีเพียงกิจกรรมที่ป้อนเข้าสู่ระบบนิเวศแล้วผ่าน oracles โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬา ที่กล่าวว่าเจ้ามือรับแทงจะสามารถสร้างเหตุการณ์ที่ต้องการและให้ผลลัพธ์ที่หลากหลายใน Chipz เวอร์ชันอนาคต

เล่นบาคาร่าเว็บไหนดี นี่คือขั้นตอนที่ลดลงทีละขั้น

Chipz oracle explorer รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงเช่นการแข่งขัน NFL และแสดงบนบล็อกเชน
ในฐานะผู้ถือโทเค็น CHPZ บนบล็อคเชน คุณสามารถตัดสินใจที่จะเป็นเจ้ามือรับแทงจากผลการแข่งขันของ NFL ตามที่นักสำรวจ oracle explorer จัดเตรียมไว้ให้ อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับแพลตฟอร์ม Chipz ในโทเค็น CHPZ ของคุณ เพื่อสร้างหนังสือกีฬาเกี่ยวกับผลการแข่งขัน
ตอนนี้คุณเป็นเจ้ามือรับแทงแล้ว คุณสามารถกำหนดจำนวนผู้เสนอราคาที่อนุญาตให้เดิมพันจากผลการแข่งขันและค่าธรรมเนียมในอุดมคติของคุณได้ ผู้เสนอราคายังเดิมพันโดยใช้ CHPZ เมื่อผู้เสนอราคาเดิมพัน CHPZ ของพวกเขา สัญญาอัจฉริยะของ Chipz จะถูกสร้างขึ้น สัญญาถือ CHPZ ของผู้เสนอราคาและคำนวณ % ของผู้เสนอราคาแต่ละรายของเงินเดิมพันทั้งหมด % นี้ใช้เพื่อกำหนดจำนวนเงินที่ผู้เสนอราคาได้รับในกรณีที่เดิมพันของพวกเขาชนะ
เมื่อสัญญาอัจฉริยะเสร็จสิ้น เล่นบาคาร่าเว็บไหนดี ในกรณีของเรา การแข่งขัน NFL สิ้นสุดลง สัญญาจะกระจายค่าธรรมเนียมของเจ้ามือรับแทงไปยังกระเป๋าเงินของคุณ % ของผู้ประมูลรายรับหรือขาดทุนจากเงินเดิมพันจะถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินของผู้ประมูลแล้ว
คุณเข้าถึง Chipz ได้อย่างไร?

Chipz ต่างจากแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่กำลังจะมีขึ้นส่วนใหญ่ โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมของคริปโตเคอเรนซี – ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เป็นผลให้ Chipz ไม่ต้องการให้ผู้ใช้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านขั้นตอน KYC ผู้ใช้จำเป็นต้องมีกระเป๋าเงิน ERC-20 เช่น Trust Wallet เพื่อถือโทเค็น CHPZ

นักพัฒนา Chipz กำหนดอุปทานเริ่มต้นของโทเค็นที่ 50,000,000 CPHZ และคาดว่าจะสูงสุดที่ 100,000,000 CHPZ ยิ่งไปกว่านั้น การพรีเซลล์สำหรับ CHPZ ได้เผยแพร่ไปแล้ว เริ่มในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – มีโทเค็น 15,000,000 รายการสำหรับการเสนอขายต่อสาธารณะที่ 0.03 เหรียญสหรัฐฯ/CHPZ ผู้ใช้สามารถ ซื้อ CHPZ ของพวกเขาในการตีกลับ

ยิ่งไปกว่านั้น Chipz ยังได้ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ด้วยว่า 10,000,000 CHPZ จะปรากฏบน Uniswap เวลา 18.00 น. UTC ในวันที่ 6 ส.ค. 2564 ที่ราคา 0.05 USD/CHPZ

การเป็นหนึ่งในผู้ถือ CHPZ รุ่นแรกๆสามารถช่วยคุณสร้างอันดับเจ้ามือรับแทง รับการยืนยัน แสดงรายการกิจกรรมใดๆ บนแพลตฟอร์ม Chipz และรับค่าธรรมเนียมจากเงินเดิมพันของผู้ประมูลนิวยอร์ก 25 มิถุนายน 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Reportlinker.com ประกาศเปิดตัวรายงาน “Global Thermal Analysis Industry” – https://www.reportlinker.com/p05799795/?utm_source=GNW
การวิเคราะห์เชิงความร้อนครอบคลุมวิธีการต่างๆ ที่มีไว้สำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องตามฟังก์ชันของเวลาและอุณหภูมิ การเติบโตในตลาดได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเครื่องวิเคราะห์เชิงความร้อนในกลุ่มอุตสาหกรรมปฐมภูมิขั้นต้น การเพิ่มผลผลิตของหินน้ำมันและน้ำมันดิบ แนวทางที่เข้มงวดเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร และการหมดอายุสิทธิบัตรของสารชีวโมเลกุลต่างๆ และยาบล็อคบัสเตอร์เป็นปัจจัยหลักที่กระตุ้นการเติบโต การเติบโตของตลาดยังได้รับการสนับสนุนโดยการเพิ่มการลงทุนในโครงการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมปลายทางชั้นนำต่างๆ ความสามารถของเครื่องวิเคราะห์เหล่านี้ในการมอบประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นและการควบคุมคุณภาพ การวัดพารามิเตอร์และฟังก์ชันการทำงานมากมายในช่วงอุณหภูมิที่ขยายออกไป กำลังผลักดันให้เกิดการนำเอาเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ใน R& กิจกรรม D ในอุตสาหกรรมต่างๆ เครื่องมือเหล่านี้ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์ ไฟฟ้า และเครื่องกล

– ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ตลาดทั่วโลกสำหรับการวิเคราะห์เชิงความร้อนอยู่ที่ประมาณ 535.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 คาดว่าจะถึงขนาดที่แก้ไขแล้ว 695.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2569 ซึ่งเติบโตที่ CAGR 4.5% ในช่วงการวิเคราะห์ Single-Functionality Analyzer ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่วิเคราะห์ในรายงานนี้ คาดว่าจะเติบโตที่ 4.3% CAGR เพื่อให้ถึง 451.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการวิเคราะห์ หลังจากการวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงนัยทางธุรกิจของการระบาดใหญ่และวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น การเติบโตในกลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์การทำงานพร้อมกันจะถูกปรับใหม่เป็น CAGR 5% ที่แก้ไขสำหรับช่วง 7 ปีข้างหน้า ปัจจุบันกลุ่มนี้คิดเป็นส่วนแบ่ง 37.1% ของตลาดการวิเคราะห์เชิงความร้อนทั่วโลกตลาดสหรัฐคาดว่าจะอยู่ที่ 253.5 ล้านดอลลาร์ในปี 2564 ในขณะที่จีนคาดการณ์ว่าจะถึง 66.6 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2569

– ตลาดการวิเคราะห์เชิงความร้อนในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 253.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 ปัจจุบันประเทศมีส่วนแบ่ง 45.74% ในตลาดโลก ประเทศจีน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก คาดว่าจะมีขนาดตลาดประมาณ 66.6 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2569 ตามหลัง CAGR 6% ตลอดระยะเวลาการวิเคราะห์ ในบรรดาตลาดทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ ญี่ปุ่นและแคนาดา โดยแต่ละตลาดคาดการณ์ว่าจะเติบโตที่ 3.3% และ 3.9% ตามลำดับในช่วงการวิเคราะห์ ภายในยุโรป เยอรมนีคาดว่าจะเติบโตที่ประมาณ 4.2% CAGR ในขณะที่ส่วนที่เหลือของตลาดยุโรป (ตามที่กำหนดไว้ในการศึกษา) จะสูงถึง 71 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการวิเคราะห์
เลือกคู่แข่ง (รวม 53 รายการเด่น)

ฮิตาชิ ไฮเทค คอร์ปอเรชั่น
เครื่องมือผู้เชี่ยวชาญ Inc.
Leco Corporation
Linseis Messgeraete GmbH
Mettler-Toledo International, Inc.
Nanjing Dazhan Institute Of Electromechanical Technology
NETZSCH-Geratebau GmbH
เพอร์กินเอลเมอร์ อิงค์
ริกาคุ คอร์ปอเรชั่น
เครื่องมือ Setaram
Shanghai Innuo Precision Instruments Co., Ltd.
ชิมาซึ คอร์ปอเรชั่น
TA Instruments