เกมส์พนันออนไลน์ สมัครเกมส์ยิงปลา รายงานตลาด

เกมส์พนันออนไลน์ GLOBAL LINEAR VARIABLE DIFFERENTIAL TRANSFORMER (LVDT) รายงานตลาดปี 2020 โดย บริษัท ชั้นนำ: CONTROL PRODUCTS, INC. , INDUSTRIAL ENGINEERING INSTRUMENTS, GEN TECH AUTOMATION PVT LTD, JIANGMEN LEADER ELECTRONIC CO. ฯลฯรายงานการตลาดของ Linear Variable Differential Transformer (Lvdt) เกมส์พนันออนไลน์ ให้การวิเคราะห์เชิงลึกของตลาดโดยรวมในช่วงปี 2020-2025 รายงานมุ่งเน้นไปที่ผู้เล่นหลักรายละเอียดการผลิตแอปพลิเคชันและประเทศของพวกเขาและยังวิเคราะห์ศักยภาพและความได้เปรียบของตลาดในระดับโลกและภูมิภาคสำคัญโอกาสและความท้าทายข้อ จำกัด และความเสี่ยงรายงานการตลาด Linear Variable Differential Transformer (Lvdt) ครอบคลุมผู้เล่นในตลาดหลัก ๆ เช่นControl Products, Inc. , Industrial Engineering Instruments, Gen Tech Automation Pvt Ltd, Jiangmen Leader Electronic Co. , Ltd, Analog Devices, National Instrument & Engineering, Micro Solutions, Bright Hub Engineering, Accent Controls Pvt. Ltd. , Beijing King Sensor Technology Co. , Ltd, Kavlico, Honeywell, Dongguan Hsie Sensing Equipment Co. , Ltd, Lucas, ABEK Sensors, ABB, Bently Nevada, Keyence, TE Connectivity

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ Linear Variable Differential Transformer (Lvdt) Industry 2020 ซึ่งเน้นการเติบโตของตลาดแนวโน้มและการพัฒนาล่าสุดในปี 2025รายงานการวิจัยตลาด Global Linear Variable Differential Transformer (Lvdt)ปี 2020 เป็นการศึกษาธุรกิจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของอุตสาหกรรมซึ่งวิเคราะห์กลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการเติบโตของธุรกิจและอธิบายถึงปัจจัยที่สำคัญเช่นผู้ผลิตชั้นนำมูลค่าการผลิตภูมิภาคหลักและอัตราการเติบโต

Linear Variable Differential Transformer (Lvdt) Market 2020-2025: Segmentation

Linear Variable Differential Transformer (Lvdt) ตลาดแบ่งออกเป็นดังนี้:

Breakup Product Type:
Type 1, Type 2, Type 3, Type 4, Type 5

การแบ่ง ตามแอปพลิเคชัน:
แอปพลิเคชัน 1 แอปพลิเคชัน 2 แอปพลิเคชัน 3 แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน 5

การแบ่งส่วนทางภูมิศาสตร์

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ยุโรปอเมริกาใต้
อเมริกาเหนือ
ตะวันออกกลางและแอฟริกา
อเมริกาใต้
Linear Variable Differential Transformer (Lvdt) Market 2020-2025: Scope

สารบัญ :

1 Linear Variable Differential Transformer (Lvdt) บทนำตลาดและภาพรวมตลาด
2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุตสาหกรรม
3 ตลาดหม้อแปลงเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นแบบเชิงเส้นทั่วโลก (Lvdt) ตามตลาดประเภท
4 Linear Variable Differential Transformer (Lvdt) โดย Application
5 Global Linear Variable Differential Transformer (Lvdt ) การผลิตมูลค่า ($) ตามภูมิภาค (2014-2019)
6 Global Linear Variable Differential Transformer (Lvdt) การผลิตการบริโภคการส่งออกการนำเข้าตามภูมิภาค (2014-2019)
7 Global Linear Variable Differential Transformer (Lvdt) สถานะตลาดและ SWOT การวิเคราะห์ตามภูมิภาค
8 แนวการแข่งขัน
9 Global Linear Variable Differential Transformer (Lvdt) การวิเคราะห์ตลาดและการคาดการณ์ตามประเภทและการใช้งาน
10 Linear Variable Differential Transformer (Lvdt) การวิเคราะห์ตลาดและการคาดการณ์ตามภูมิภาค
11 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการใหม่
12 การค้นหาและสรุปผลการวิจัย
13 ภาคผนวก
ตลาดไมโครแคเรียร์ทั่วโลกผู้เล่นหลักอันดับต้น ๆ ได้แก่ THERMO FISHER, GE HEALTHCARE, CORNING, SARTORIUS, DANAHER, MERCK, BECTON, DICKINSON, EPPENDORF, HI-MEDIA LABORATORIES และ LONZA GROUPรายงานการวิจัยตลาดไมโครแคเรียร์ทั่วโลกปี 2020

ในปี 2019 ขนาดตลาดMicrocarrierทั่วโลกอยู่ที่ xx ล้านเหรียญสหรัฐและคาดว่าจะถึง xx ล้านเหรียญสหรัฐภายในสิ้นปี 2569 โดยมี CAGR ที่ xx% ในช่วงปี 2564-2569

ตลาดไมโครแคเรียร์แบ่งตามประเภทและตามแอปพลิเคชัน ผู้เล่นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนร่วมคนอื่น ๆ ในตลาดไมโครแคเรียร์ทั่วโลกจะสามารถได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้รายงานเป็นทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์แบบแบ่งกลุ่มมุ่งเน้นไปที่รายได้และการคาดการณ์ตามประเภทและตามแอปพลิเคชันในแง่ของรายได้และการคาดการณ์สำหรับช่วงปี 2015-2026 ขอบเขตของรายงานประกอบด้วยสถิติที่สำคัญเกี่ยวกับสถานะทางการตลาดและผู้ผลิตในปัจจุบัน วิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึกโดยพิจารณาจากแง่มุมทิศทางสำหรับ บริษัท และกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน

หลังจากวิเคราะห์รายงานและทุกแง่มุมของโครงการลงทุนใหม่แล้วจะมีการประเมินการวิจัยโดยรวมและการปิดที่นำเสนอ การวิเคราะห์แต่ละส่วนโดยละเอียดพร้อมมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงความพร้อมใช้งานของข้อมูลข้อเท็จจริงและตัวเลขผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแนวโน้มและแนวทางในการเข้าใกล้ตลาด รายงานตลาดไมโครแคริเออร์ยังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์เชิงลึกของการเปลี่ยนแปลงของตลาดราคาและพารามิเตอร์การคาดการณ์ซึ่งรวมถึงอุปสงค์อัตรากำไรอุปทานและต้นทุนสำหรับอุตสาหกรรมด้วย

นอกจากนี้รายงานยังมีการวิเคราะห์ศัตรูพืชทั้งห้าพร้อมกับการวิเคราะห์ SWOT สำหรับทุก บริษัท ที่มีรายละเอียดในรายงาน นอกจากนี้รายงานยังประกอบด้วยโปรไฟล์ บริษัท ต่างๆและผู้มีบทบาทสำคัญ นอกจากนี้ยังรวมถึงสถานการณ์การแข่งขันโอกาสและตลาดของภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ แนวโน้มระดับภูมิภาคของตลาดไมโครแคเรียร์ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆเช่นยุโรปเอเชียจีนอินเดียอเมริกาเหนือและส่วนอื่น ๆ ของโลก

การวิเคราะห์เชิงลึกของกลยุทธ์การขยายตัวและการเติบโตที่ได้รับจากผู้เล่นหลักและผลกระทบต่อการเติบโตของตลาดการแข่งขัน รายงานการวิจัยยังให้ข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับคู่แข่งของคุณและการวางแผนของพวกเขา ทั้งหมดที่กล่าวมาจะช่วยให้คุณวางแผนที่ชัดเจนสำหรับการเติบโตระดับบนสุด
ผู้มีบทบาทสำคัญอันดับต้น ๆ เช่น Thermo Fisher, GE Healthcare, Corning, Sartorius, Danaher, Merck, Becton, Dickinson, Eppendorf, Hi-Media Laboratories และ Lonza Group

เป้าหมายหลักในการเผยแพร่ข้อมูลนี้คือการวิเคราะห์เชิงพรรณนาว่าแนวโน้มอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตของตลาดไมโครคาร์เรียร์ในอนาคตในช่วงเวลาคาดการณ์ได้อย่างไร การทำตลาดผู้ผลิตที่แข่งขันได้และผู้ผลิตที่กำลังจะมาถึงนี้ได้รับการศึกษาจากการวิจัยโดยละเอียด รายได้การผลิตราคาส่วนแบ่งการตลาดของผู้เล่นเหล่านี้ถูกกล่าวถึงด้วยข้อมูลที่แม่นยำ
สมัครเกมส์ยิงปลา
G lobal Microcarrier Market: การวิเคราะห์กลุ่มภูมิภาค

รายงานนี้ให้การวิเคราะห์ที่ชัดเจนสำหรับการเปลี่ยนแปลงพลวัตของการแข่งขัน นำเสนอมุมมองที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่ขับเคลื่อนหรือ จำกัด การเติบโตของตลาด มีการคาดการณ์ห้าปีโดยประเมินจากการคาดการณ์ว่าตลาดไมโครแคริเออร์จะเติบโตอย่างไร ช่วยในการทำความเข้าใจกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักและอนาคตของพวกเขาและช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีข้อมูลโดยการมีข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์ของตลาดและการวิเคราะห์เชิงลึกของกลุ่มตลาด

คำถามสำคัญที่ตอบในรายงาน ได้แก่ :

ขนาดของตลาดและอัตราการเติบโตในปี 2569 จะเป็นอย่างไร?

อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ผลักดันตลาดไมโครแคเรียร์ทั่วโลก?

แนวโน้มของตลาดที่สำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของตลาดไมโครแคเรียร์ทั่วโลกคืออะไร?

สิ่งที่ท้าทายในการเติบโตของตลาดคืออะไร?

ใครคือผู้ขายรายสำคัญในตลาดไมโครแคเรียร์ทั่วโลก?

อะไรคือโอกาสทางการตลาดและภัยคุกคามที่ผู้ขายใน Global Microcarrier Market ต้องเผชิญ

ปัจจัยที่มาแรงที่มีอิทธิพลต่อส่วนแบ่งการตลาดของอเมริกา APAC ยุโรปและ MEA

รายงานประกอบด้วยหกส่วนที่เกี่ยวข้องกับ:

1. ) ข้อมูลพื้นฐาน

2. ) ตลาดไมโครแคเรียร์แห่งเอเชีย

3. ) ตลาดไมโครแคเรียร์ในอเมริกาเหนือ

4. ) ตลาดไมโครแคเรียร์ของยุโรป

5. ) การเข้าสู่ตลาดและความเป็นไปได้ในการลงทุน

6. ) สรุปรายงาน

รายงานการวิจัยทั้งหมดจัดทำขึ้นโดยใช้สองเทคนิคคือการวิจัยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีคุณลักษณะแบบไดนามิกที่หลากหลายของธุรกิจเช่นความต้องการของลูกค้าและข้อเสนอแนะจากลูกค้า ก่อนที่ (ชื่อ บริษัท ) จะจัดทำรายงานใด ๆ ได้มีการศึกษาเชิงลึกจากทุกแง่มุมที่มีพลวัตเช่นโครงสร้างอุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้การจำแนกประเภทและคำจำกัดความ

รายงานมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญบางประการและให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับรายได้การผลิตราคาและส่วนแบ่งการตลาด
รายงานการสำรวจทางสถิติเป็นเป้าหมายเดียวสำหรับรายงานทางธุรกิจองค์กรและระดับประเทศทั้งหมด เราเน้นที่เก็บถาวรขนาดใหญ่ของรายงานอุตสาหกรรมล่าสุดโปรไฟล์การขับขี่และองค์กรพิเศษและการวัดผลทางการตลาดที่เผยแพร่โดยผู้จัดจำหน่ายส่วนตัวที่มีข่าวลือและสมาคมแบบเปิด การสำรวจทางสถิติ Store เป็นแหล่งรวบรวมรายการความรู้ทางการตลาดและการบริหารจัดการที่เข้าถึงได้ทางอากาศ เรามีรายงานการสำรวจเชิงสถิติจากจำนวนผู้จัดจำหน่ายที่ขับเคลื่อนและอัปเดตการรวบรวมของเราในแต่ละวันเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของเราได้ทางออนไลน์ ด้วยการเข้าถึงฐานข้อมูลนี้ลูกค้าของเราจะมีทางเลือกในการทำกำไรจากความรู้หลักเกี่ยวกับธุรกิจสินค้าและรูปแบบตลาดทั่วโลก
รายงาน Microcarrier Market จะเกณฑ์ทุกส่วนและการวิจัยสำหรับแต่ละประเด็นโดยไม่แสดงความไม่แน่นอนของ บริษัท

เหตุผลในการซื้อรายงานนี้

รายงานนี้ให้การวิเคราะห์จุดพินสำหรับการเปลี่ยนแปลงพลวัตของการแข่งขัน

ให้มุมมองที่มองไปข้างหน้าเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่ขับเคลื่อนหรือยับยั้งการเติบโตของตลาด

มีการคาดการณ์หกปีโดยประเมินจากการคาดการณ์ว่าตลาดจะเติบโตอย่างไร

ช่วยในการทำความเข้าใจกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักและอนาคตของพวกเขา

ให้การวิเคราะห์จุดพินของพลวัตการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงและช่วยให้คุณนำหน้าคู่แข่ง

ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจโดยมีข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์ของตลาดและโดยการวิเคราะห์เชิงลึกของกลุ่มตลาด
ตลาดส่งยาไลโปโซมปี 2563-2569 | การศึกษาที่ครอบคลุมสำรวจการเติบโตอย่างมากในอนาคต | ผู้เล่นหลักทั่วโลก: CELSION CORPORATION, TEVA PHARMACEUTICAL, SHANGHAI NEW ASIA, GILEAD SCIENCES, CRUCELL และอื่น ๆGlobal Liposome Drug Delivery Market Report เป็นรายงานการวิจัยเชิงลึกระดับมืออาชีพเกี่ยวกับสภาวะตลาดระดับภูมิภาคที่สำคัญของโลกของอุตสาหกรรมการจัดส่งยา Liposomeโดยมุ่งเน้นไปที่ภูมิภาคหลักและประเทศหลัก (สหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นและจีน)การแบ่งส่วนตลาด:การแข่งขันในตลาดการจัดส่งยาไลโปโซมทั่วโลกโดยผู้ผลิตชั้นนำด้วยการผลิตราคารายได้ (มูลค่า) และส่วนแบ่งการตลาดสำหรับผู้ผลิตแต่ละราย

ขึ้นอยู่กับประเภทรายงานแยกออกเป็นไลโปโซม doxorubicin, ไลโปโซม Amphoteracin B, ไลโปโซม Paclitaxel, อื่น ๆ

จากผู้ใช้ปลายทาง / แอปพลิเคชันรายงานนี้มุ่งเน้นไปที่สถานะและแนวโน้มของแอปพลิเคชันหลัก / ผู้ใช้ปลายทางการบริโภค (การขาย) ส่วนแบ่งการตลาดและอัตราการเติบโตของแต่ละแอปพลิเคชันรวมถึงการบำบัดการติดเชื้อราการบำบัดมะเร็ง (การบำบัดเนื้องอก) อื่น ๆ .

รายงานแนะนำข้อมูลพื้นฐานของการจัดส่งยา Liposome ซึ่งรวมถึงคำจำกัดความการจำแนกการประยุกต์โครงสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมภาพรวมอุตสาหกรรมการวิเคราะห์นโยบายและการวิเคราะห์ข่าว การคาดการณ์ที่ชาญฉลาดสำหรับตลาดการจัดส่งยาไลโปโซมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าได้รวมอยู่ในรายงานด้วย

ภูมิทัศน์ของตลาดการจัดส่งยาไลโปโซมและสถานการณ์ตลาดประกอบด้วย:

ประมาณการขนาดตลาดปัจจุบัน
รายได้ตามผู้เล่น – บริษัท 5 อันดับแรก
ขนาดตลาดตามประเภทผลิตภัณฑ์
ขนาดตลาดตามภูมิภาค / ประเทศ
มีการวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดส่งยาไลโปโซมและช่องทางการตลาด ในที่สุดความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนใหม่จะได้รับการประเมินและข้อสรุปการวิจัยโดยรวมที่นำเสนอบทที่อยู่ในรายงานนี้มีดังต่อไปนี้:

บทนำ
ระเบียบวิธีวิจัย
บทสรุปผู้บริหาร
กองกำลังตลาด
แนวโน้มตลาดตามเทคโนโลยี (ขนาดปัจจุบันและประมาณการตลาดในอนาคต)
แนวโน้มตลาดตามประเภทการเชื่อมต่อ (ขนาดปัจจุบันและประมาณการตลาดในอนาคต)
Market Outlook ตามแอปพลิเคชัน (ขนาดปัจจุบันและประมาณการตลาดในอนาคต)
แนวโน้มตลาดตามภูมิภาค (ขนาดปัจจุบันและประมาณการตลาดในอนาคต)
แนวการแข่งขัน
ข้อมูล บริษัท ประกอบด้วย: ภาพรวมของ บริษัท การเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการเงิน (เฉพาะ บริษัท จดทะเบียน) การพัฒนาและนวัตกรรมใหม่ ๆ )
บริษัท ที่พิจารณาวิเคราะห์ สมัครเกมส์ยิงปลา
สถานการณ์ทั่วโลก: ตลาดลิเธียมอะซิเตทแอนไฮดรัส 2020 โดยผู้ขายรายสำคัญ: BRIVO LITHIUM, AMERICAN ELEMENTS, SHANGHAI ENERGY LITHIUM INDUSTRIAL, HAOXIN LIYAN, SHANGHAI LI INDUSTRIAL ฯลฯ

พิน
Zeal เครือข่ายได้ประกาศว่าเป็นเงื่อนไขที่สำคัญได้รับความพึงพอใจเกี่ยวกับการเสร็จสิ้นการกล่าวถึงมากการปฏิวัติประชาชนของLotto24

การซื้อดังกล่าวซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนชุดระหว่างZealและLottolandซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในอดีตและฝ่ายตรงข้ามแกนนำของข้อตกลงนี้คาดว่าจะสร้างกลุ่มลอตเตอรีดิจิทัลที่มีลูกค้ารวมกันมากกว่า 5 ล้านรายทั่วโลก

ใน“ ก้าวสำคัญ” ที่มาถึงในการครอบครองตามแผนกระทรวงมหาดไทยของ Lower Saxony ได้ให้ Lotto24 เป็นส่วนเสริมของใบอนุญาตนายหน้าที่มีอยู่ซึ่งอนุญาตให้ขายลอตเตอรีผ่านโดเมนของ Tipp24 ในนามของรัฐเยอรมัน บริษัท ลอตเตอรี

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับใบอนุญาตนายหน้านี้อนุญาตให้มีการซื้อขายลอตเตอรีผ่านโดเมน Tipp24.de และ Tipp24.com

ในการเผยแพร่ทางสื่อ Zeal ได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าว:“ ในบริบทของข้อตกลงและสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อลดความเสี่ยงในรูปแบบธุรกิจและมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ Zeal ตั้งใจที่จะเข้าควบคุม myLotto24 และ บริษัท ย่อยของ Tipp24 และเปลี่ยนธุรกิจลอตเตอรีรองของเยอรมันให้เป็นรูปแบบนายหน้าออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตในประเทศ”

Helmut Becker ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Zealอธิบายว่า“ นี่เป็นส่วนสำคัญในการเดินทางของเราในการรวมตัวกับ Lotto24 เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจหลักของ Zeal ในเยอรมันและเร่งการเติบโตในตลาดลอตเตอรีออนไลน์ในเยอรมนีและอื่น ๆ

“ ถือเป็นข่าวดีสำหรับลูกค้าผู้ถือหุ้นและสหพันธรัฐเยอรมันและผู้รับผลประโยชน์จากลอตเตอรีของพวกเขา เราหวังว่าจะได้ร่วมมือกับลอตเตอรี่ของประเทศเยอรมนีและขอขอบคุณหน่วยงานและสภาการพนันสำหรับแนวทางการสนับสนุนและร่วมมือกัน

“ เราสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น Lotto24 ยังคงซื้อหุ้นของพวกเขาและเข้าร่วมกับเราในการเดินทางที่น่าตื่นเต้นนี้”

เอกสารข้อเสนอสำหรับผู้ถือหุ้น Lotto24 ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2019 โดยระยะเวลาตอบรับข้อเสนอจะสิ้นสุดในวันที่ 10 เมษายน 2019+
พิน
กลุ่มการพนันออนไลน์Stride Gamingกำลังชั่งน้ำหนักการขายที่เป็นไปได้ของ บริษัท โดยเป็นหนึ่งในสามทางเลือกเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น

การออกการอัปเดตเพื่อตอบสนองต่อการกดดันการเก็งกำไร Stride ซึ่ง บริษัท ในเครือ Daub Alderney ถูกคณะกรรมการการพนันของสหราชอาณาจักรสั่งปรับ 7.1 ล้านปอนด์เมื่อปีที่แล้วตอกย้ำว่า บริษัท ยังคงมั่นใจในความสามารถของตน “ในการจัดการแรงกดดันด้านการเงินและการกำกับดูแลของตลาดที่กำลังดำเนินอยู่และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตที่สำคัญในตลาดสหราชอาณาจักรที่ไม่หยุดนิ่ง”

Investecได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อช่วยในการตรวจสอบโดย Stride ระบุว่าขณะนี้ถือว่าอยู่ในช่วงเสนอซื้อโดยจะมีการจัดส่งรายงานก่อนประกาศผลระหว่างกาลในปลายเดือนกุมภาพันธ์

ในแถลงการณ์ของสื่อ บริษัท ดังกล่าวให้ความเห็นว่า“ กลุ่มนี้ให้ความสำคัญอย่างชัดเจนในการชนะและรักษาตลาดจำนวนมากลูกค้าที่พักผ่อนหย่อนใจในเว็บไซต์บิงโกและคาสิโน Stride ยังคงใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อโยกย้ายลูกค้าจำนวนมากขึ้นไปยังแพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มที่มีอัตรากำไรสูงขึ้นและผลักดันการทำงานร่วมกันด้านต้นทุนในธุรกิจ

“ คณะกรรมการเชื่อว่ากลุ่ม บริษัท จะยังคงมีการสร้างเงินสดที่สูงและคณะกรรมการยังคงยึดมั่นในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ปรับปรุงใหม่เพื่อกระจายกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วอย่างน้อยร้อยละ 50 เป็นเงินปันผล

“ เป็นความคาดหวังในปัจจุบันของคณะกรรมการว่าจะรายงานการทบทวนก่อนที่จะประกาศผลระหว่างกาลสำหรับช่วงสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019

“ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยุติกระบวนการตรวจสอบได้ตลอดเวลาและหากเป็นเช่นนั้นจะมีการประกาศตามความเหมาะสม

“ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธแนวทางใด ๆ หรือยุติการสนทนากับผู้ที่สนใจได้ตลอดเวลา”

ประเด็นเพิ่มเติมที่ Stride ได้รับการตรวจสอบคือการนำกลยุทธ์การขยายธุรกิจไปใช้ในสหราชอาณาจักรและระหว่างประเทศในเชิงรุกมากขึ้นนอกเหนือจากการขยายการดำเนินงานของกลุ่มผ่านการเข้าซื้อกิจการในสหราชอาณาจักรและ / หรือตลาดต่างประเทศ “เพื่อใช้ประโยชน์จากการหยุดชะงักในตลาดเกมออนไลน์ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและกฎระเบียบ”

Gaming Innovation Groupมีผลประกอบการรายได้สูงสุดในไตรมาสสุดท้ายของปี 2018 โดยมีรายงานการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับทั้งปีในรายงานทางการเงินล่าสุดของ บริษัท

รายได้จากการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 4 อยู่ที่ 39.9 ล้านยูโรซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 และเพิ่มขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์จากไตรมาสต่อไตรมาสช่วยให้ผลการดำเนินงานทั้งปีเพิ่มขึ้น 26 เปอร์เซ็นต์เป็น 151.4 ล้านยูโร (2017: 120.4 ยูโร ม.)

EBITDA ลดลง 36% เป็น 5 ล้านยูโร (2017: 7.9 ยูโร) ในไตรมาสนี้และเพิ่มขึ้น 28% เป็น 16.1 ล้านยูโรโดยรวมโดยตัวเลขเหล่านี้เปลี่ยนเป็น 6.9 ล้านยูโรและ 18.9 ล้านยูโรเมื่อไม่รวมค่าใช้จ่ายครั้งเดียว

กำไรขั้นต้นของกลุ่มคือ 32.1 ล้านยูโร (ปี 2560: 33.4 ล้านยูโร) ลดลง 4 เปอร์เซ็นต์โดยมีส่วนต่าง 80 เปอร์เซ็นต์ (2560: 84 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งกลุ่มนี้เน้นว่า“ ส่วนใหญ่เกิดจากหน้าที่การเดิมพันที่เพิ่มขึ้น ”.

แผนก B2B ของ บริษัท มีรายได้ลดลง 9% เป็น 16.4 ล้านยูโร (2017: 18 ล้านยูโร) ในขณะที่ GiG Gaming มีประสิทธิภาพสูงตลอดกาลที่ 25.8 ล้านยูโรในไตรมาสที่ 4 ปี 2018 โดยมี EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 800,000 ยูโรจาก – 2.1 ล้านยูโร ปีก่อน.

GiG กล่าวว่า“ นี่เป็นผลจากการทบทวนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจซึ่งสรุปในเดือนมิถุนายน 2018 ซึ่งนำไปสู่การมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของแบรนด์ที่น้อยลง แต่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยมีการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการตลาดทีวีเชิงเส้นน้อยลง

“ เทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิงที่เป็นกรรมสิทธิ์ได้ถูกนำมาใช้ที่ Rizk.com ซึ่งช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และ ARPU ในขณะที่ระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นทำให้ใช้แรงงานคนน้อยลง”

Robin Reed ซีอีโอของ GiGให้ความเห็นว่า“ ในไตรมาสที่ 4 เราจับคู่รายได้ที่สูงตลอดกาลก่อนหน้านี้และสำหรับทั้งปี 2018 เรามีรายได้และ EBITDA เพิ่มขึ้นเกือบ 30% จากปี 2017

“ หลังจากลงทุนไปประมาณ 16 ล้านยูโรในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ในปี 2018 ตอนนี้เราได้ปิดแวดวงและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในแนวดิ่งหลักทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่าของ igaming

“ เราได้เริ่มขยายธุรกิจไปยังตลาดที่มีการควบคุมร่วมกับพันธมิตรแบรนด์ใหญ่และเราได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการพนันกีฬาออนไลน์และค้าปลีกในสหรัฐอเมริกา ฉันภูมิใจในสิ่งที่เราประสบความสำเร็จและรอคอยที่จะถึงปี 2019”

ก่อนที่จะเพิ่มความสำคัญของหนึ่งในข้อตกลงที่มีรายละเอียดสูงสุดที่ปลอดภัย:“ จากลูกค้ามากกว่า 30 รายของเราแบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่สุดที่เราเซ็นสัญญาคือHard Rock internationalซึ่งหลังจากเอาชนะสถิติในท้องถิ่นทั้งหมดด้วยการเปิดตัวคาสิโนในนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกา ตัดสินใจทำสัญญากับแพลตฟอร์มการพนันกีฬาของเราตามกระบวนการประกวดราคาที่มีการแข่งขันสูง

“ นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเราในการนำผู้ให้บริการออฟไลน์ชั้นนำและแบรนด์ขนาดใหญ่จากจุดประสงค์ด้านดิจิทัลไปสู่ความสมบูรณ์แบบ”

ก้าวไปข้างหน้า GiG กล่าวว่าประสบการณ์ที่ได้รับในตลาดสหราชอาณาจักรซึ่งมีรายได้ที่ลดลงตามภาระหน้าที่ด้านกฎระเบียบใหม่ในช่วงต้นปีก่อนที่ตลาดจะกลับมาเติบโตในไตรมาสที่ 4 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เมื่อปรับตัวเข้ากับกรอบการกำกับดูแลใหม่ในสวีเดนและเมื่อใด เข้าสู่สเปนซึ่ง บริษัท เพิ่งยื่นขอใบอนุญาตทั้งการพนันกีฬาและคาสิโน

GiG ยังให้คำแนะนำว่ากำลังอยู่ระหว่างการลงนามในไคลเอนต์ที่ใช้ที่ดินรายใหญ่รายใหม่ซึ่งจะใช้ บริษัท สำหรับการขยายตัวทางออนไลน์
STSเจ้ามือรับแทงชาวโปแลนด์ตั้งเป้าขยายไปยังตลาดยุโรปที่หลากหลายหลังจากทำข้อตกลงเพื่อนำผลิตภัณฑ์BetConstructจำนวนหนึ่งมาใช้บนกระดาน

การจัดหาเนื้อหาเกี่ยวกับเกมและการพนันกีฬาให้กับ บริษัท ในบรรดาผลิตภัณฑ์ที่มีให้ ได้แก่ คาสิโน RNG คาสิโนสดหนังสือกีฬา eSports กีฬาเสมือนและสถิติ

ด้วยเหตุนี้ STS ซึ่งเป็นเจ้ามือรับแทงรายแรกจากโปแลนด์ที่เริ่มขยายธุรกิจในยุโรปจึงกำหนดเป้าหมายไปที่ตลาดในสหราชอาณาจักรเยอรมนีนอร์เวย์ไอซ์แลนด์ลักเซมเบิร์กสโลวีเนียอันดอร์ราซานมาริโนยิบรอลตาร์มอลตาและลัตเวีย

Vigen Badalyan ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ BetConstructให้ความเห็นว่า“ STS เป็นเจ้ามือรับแทงชาวโปแลนด์รายแรกที่ขยายฐานผู้ชมเกมไปยังภูมิภาคยุโรป สำหรับ บริษัท ที่จะพิชิตตลาดใหม่เรารับประกันการปฏิบัติตามตลาดที่มีการควบคุมอย่างสมบูรณ์และประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของโซลูชันที่ครอบคลุมของเรา”

STS ระบุว่า บริษัท ได้“ ครองตลาด บริษัท พนันตามกฎหมายในโปแลนด์” โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจำนวนมากในการพัฒนาข้อเสนอการเดิมพันเทคโนโลยีที่ทันสมัยและฟังก์ชันใหม่ ๆ

บริษัท มีส่วนแบ่งการตลาด 47% ภายในประเทศและสร้างรายได้ 80% จากช่องทางออนไลน์

Mateusz Juroszek ซีอีโอของ STSอธิบายว่า“ STS เป็นผู้นำที่ไม่มีปัญหาในตลาดการพนันในโปแลนด์ หลังจากความสำเร็จของ บริษัท ในประเทศแล้วก็ถึงเวลาเริ่มดำเนินการในยุโรป

“ ประสบการณ์หลายปีของเราที่ได้รับในประเทศเป็นความรู้เฉพาะที่จะช่วยให้เราได้รับลูกค้าใหม่ ๆ มากมายดังนั้นเป้าหมายของเราคือการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบในการแข่งขันที่สำคัญที่ได้รับจากโซลูชันของBetConstruct

“ ในช่วงแรกของการปรากฏตัวในต่างประเทศเราต้องการมุ่งเน้นไปที่ชาวโปแลนด์สองล้านคนที่อยู่ต่างประเทศ การรับรู้แบรนด์ของเราในหมู่คนเหล่านี้สูงมากดังนั้นเป้าหมายของเราคือใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญนี้”
จำนวนการเปิดตัวเกมที่เพิ่มขึ้นและการมุ่งเน้นเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นได้จ่ายเงินปันผลให้กับNetEntยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์เกมเนื่องจากรายได้จากการดำเนินงานรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 9% เป็น 465 ล้าน SEK ในไตรมาสที่สี่ของปี 2018 (2017: SEK 425m)

ส่งผลให้ตัวเลขทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็น 1.78 พันล้าน SEK (1.63 พันล้าน SEK) โดย EBITDA สิ้นสุดที่ 204 ล้าน SEK และ 601 ล้าน SEK สำหรับไตรมาสที่ 4 และปีงบประมาณตามลำดับซึ่งเป็นตัวเลขที่ปรับตามค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรและค่าชดเชยในไตรมาสที่สี่

กำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสนี้ลดลงเล็กน้อยจาก SEK 153m เป็น SEK 146m โดยต้นทุนก่อนหน้านี้เพิ่มจากโครงการ VR ที่เขียนลง SEK 5m โดยยอดรวมสำหรับปี 2018 เพิ่มขึ้น 3.2% เป็น SEK 601m (2017:: SEK 582 ม.)

Therese Hillman ซีอีโอของกลุ่มกล่าวถึงผลการดำเนินงานของ บริษัท และนำเสนอมุมมองเล็กน้อยในปี 2019 ว่า“ ในไตรมาสที่สี่เกมที่เปิดตัวใหม่หลายเกมในหกเกมของเราทำได้ดีและรายได้เพิ่มขึ้น 9.5 เปอร์เซ็นต์ (3.9 เปอร์เซ็นต์ในยูโร) เป็น SEK 465 ม.

“ การปรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างและการบันทึกโครงการ VR ทำให้อัตรากำไรของ EBIT เพิ่มขึ้นเป็น 37.3 (35.9) เปอร์เซ็นต์โดยได้รับปัจจัยหนุนจากปริมาณที่สูงขึ้นโครนาสวีเดนที่อ่อนแอลงและการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น

“ ในหลาย ๆ ตลาดของเราเรากำลังเผชิญกับความคาดหวังที่สูงขึ้นกว่าที่เคยเป็นซัพพลายเออร์ เราต้องส่งมอบให้มากขึ้นและเร็วขึ้นในขณะที่เรายังคงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และประสบการณ์การเล่นเกมที่สนุกสนานให้กับลูกค้าและผู้เล่น

“ เพื่อให้บรรลุความคาดหวังดังกล่าวได้ดีขึ้นและเพื่อผลักดันประสิทธิภาพและมุ่งเน้นทางการค้าเรายังคงทำการเปลี่ยนแปลงใน บริษัท ในเดือนธันวาคมเราได้ประกาศการจัดระเบียบใหม่ที่นำไปสู่โครงสร้างที่กระจายอำนาจมากขึ้นโดยมีประเด็นสำคัญและความรับผิดชอบที่ชัดเจนขึ้น

“ เราได้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญทั่วทั้งกลุ่มและคัดเลือกหัวหน้าคนใหม่ของคาสิโนสดซึ่งยังคงเป็นพื้นที่ที่เราลงทุนนอกจากนี้เรายังแจ้งด้วยว่าเรากำลังเพิ่มการพัฒนาและตั้งเป้าที่จะเปิดตัวเกมใหม่ 30-35 เกม ในปี 2019 เทียบกับ 21 เกมในปี 2018”

“ ในขั้นตอนนี้เราไม่เห็นเหตุผลใด ๆ ที่จะพิจารณาแผนการเติบโตของสหรัฐฯใหม่”

ก่อนที่จะอธิบายว่าการลดจำนวนพนักงานเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยในการจัดการต้นทุน: “ เพื่อให้ต้นทุนอยู่ภายใต้การควบคุมและเพื่อให้สามารถลงทุนอย่างต่อเนื่องในการผลิตที่เพิ่มขึ้นเราได้ประกาศการลดพนักงานที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานเต็มเวลา 55 ตำแหน่งโดยส่วนใหญ่อยู่ในหน้าที่การสนับสนุนขององค์กร ในสตอกโฮล์ม”

ด้วยตลาดที่มีการควบคุมภายในประเทศคิดเป็น 37% ของรายได้ NetEnt ในช่วงไตรมาส 4 เพิ่มขึ้นจาก 33% ตัวเลขดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นมากกว่าครึ่งหากรวมเขตอำนาจศาลสวีเดนที่ได้รับการควบคุมใหม่

หมายถึงกฎและข้อกำหนดใหม่สำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน Hillman ซึ่งได้เห็นข้อตกลงที่ปลอดภัยของ NetEnt กับ ATG และ Svenska Spel แสดงความคิดเห็นว่า“ เราได้เปิดตัวเกมของเรากับลูกค้าปัจจุบันส่วนใหญ่ในสวีเดนรวมถึงลูกค้า WLA ใหม่ATGและSvenska Spel . จนถึงปีนี้การชนะเกมทั้งหมดของเราในรูปสกุลเงินยูโรนั้นต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2018 ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์สาเหตุหลักมาจากปริมาณที่ลดลงในสวีเดน

“ แม้ว่าจะยังเร็วเกินไปที่จะคาดการณ์ผลกระทบในระยะกลางถึงระยะยาวของกฎระเบียบของสวีเดน แต่เราคาดว่าการลงนามของลูกค้ารายสำคัญในไตรมาสที่ 4 ปี 2018 และการเปิดตัวเกมที่กำลังจะมีขึ้นของเราจะช่วยสร้างรายได้ใหม่ในปี 2019 เมื่อพูดถึงการเติบโตของรายได้ทั่วไป เรามีความทะเยอทะยานสูงกว่าที่เคยเห็นในปี 2018 อย่างชัดเจน”

ก่อนที่จะเสริมว่าแม้จะมีความไม่แน่นอนในสหรัฐฯเนื่องจากการพัฒนาล่าสุด แต่ในขั้นตอนนี้ บริษัท ยังไม่ได้ทบทวนกลยุทธ์การขยายตัวในปัจจุบัน:“ ในสหรัฐอเมริกาเราติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดหลังจากสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายของ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐออกความเห็นเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ในเดือนมกราคม

“ สิ่งนี้ได้สร้างความไม่แน่นอน แต่ในขั้นตอนนี้เราไม่เห็นเหตุผลใด ๆ ที่จะพิจารณาแผนการเติบโตของสหรัฐฯอีกครั้งซึ่งรวมถึงการเติบโตในตลาดที่มีการควบคุมในนิวเจอร์ซีย์และเพนซิลเวเนีย อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเวลาเราเห็นว่าการเปิดตัวในเพนซิลเวเนียจะล่าช้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ”